Един милион лева повече средства да влязат в общинската хазна от по-добрата събираемост на данъци за моторни превозни средства и други несъбрани задължения през предходни години, без да се променя данъчната ставка на такса-смет за физически лица, очаква за 2017 година Община Казанлък. Това съобщи днес кметът Галина Стоянова по време на първото четене на бюджета на общината за тази година. От този 1 милион повече събрани данъци, близо 700 хиляди са данъци върху превозните средства. Общо 17 023 875 лева са местните приходи в общинския бюджет.


Общата рамка на бюджета за 2017 година е 46 924 945 лева и е с близо 4 милиона по-висока от тази на бюджет '2016, което се определя от по-голямата сума за държавно делегираните дейности с близо 2 милиона лева повече /стават 28 542 653 лева/, и по-високите местни приходи.


С тези 17 милиона лева местни приходи ще бъда дофинансирани различни дейности като образование, здравеопазване, социални дейности, култура и др. Детските ясли ще бъдат дофинансирани със 110 хиляди лева, 50 хиляди - за социалния патронаж, както за повишаване на работните заплати, така и за ремонт на сградата, където се помещава. С 10% ще бъдат увеличени работните заплати в Детска млечна кухня и за повишаване качеството на храната. 240 хиляди ще бъдат заделени за намаление на пътуванията на ученици и пенсионери. С 36 хиляди лева ще бъде дофинансиран бюджетът на ОДК „Св. Иван Рилски”, увеличение ще има на работните заплати в културните институти.


По Инвестиционната програма се предвижда средствата за инфраструктурата да бъдат поравно в град Казанлък и населените места. Междублокови пространства ще бъдат реконструирани както в кв. „Васил Левски”, така и ж.к. „Изток”, улици в индустриалната зона, в южната част на града. Ще бъде извършен цялостен ремонт на тротоари, уличното осветление ще бъде заменено с LED-осветление. Нови кръгови кръстовища, паркинги и цялостна реконструкция на две детски заведения. Ще се дофинансира звеното по сметосъбиране и сметоизвозване, което се налага поради започналата работа на Регионалното депо за твърди битови отпадъци. Общината не предлага увеличение на данъците и такса битови отпадъци за физически лица, предвид предстоящата нова методика, по която ще изчисляват задължения по количеството генериран отпадък.


Това са основните акценти в Бюджет ‘2017, посочени на днешното заседание на Общинския съвет от кмета Стоянова. На първо четене той бе приет с 29 гласа „за”.


Определени бяха и сроковете за внасяне на предложения и тяхното отразяване. На второ четене общинският бюджет ще се гледа на сесията на 31 януари от 9.30 часа.