„Държавен вестник” на 137 години съхранява библиотеката в Казанлък

С Укази на Негово Височество Българския княз Александър I започва първият брой на „Държавен вестник“ на новоосвободена България. Датата е 28 юли 1879 година, събота. Първоначално вестникът излиза веднъж седмично, после – всеки присъствен ден, като на неговите страници се публикуват държавни укази, обявления от министерства, решения на съдилища в различни градове, писма, съобщения, призовки, статистически ведомости, актове за осиновявания. В ранните години вестникът е бил използван и за рекламиране на различни услуги.Вече 137 години Общинска библиотека „Искра“ пази броевете на „Държавен вестник”. И без казанлъчани да подозират, оказва се, че нашият град е едно от малкото места в България, което притежава това изключително богатство. Не само за да разбере човек какви решения са вземали държавните мъже през годините, да усети духа на три епохи, но и да намери ценна информация за важни лични дела. Оказва се, че тъкмо течението на официалното издание, съхранявано в библиотеката в Казанлък, може да реши редица въпроси, свързани с наследство, осиновяване, със собственост на имоти, земи и гори, защото всички такива актове, издавани от компетентните органи във времето назад, са били обнародвани на страниците на вестника . Така публикациите в „Държавен вестник“ много често днес се явяват единственото доказателство при решаване на даден казус или наклоняват везните при съдебни спорове. Затова и в казанлъшката библиотека идват хора от различни краища на България, търсейки ценна за тях информация по пожълтелите, но запазени страници на българското официално издание.


Общинска библиотека „Искра“ има с какво още да се гордее. Тя притежава богат фонд от редки и ценни издания.


Сбирката от ръкописни книги е уникална по своето разнообразие и съдържание. Най-старият ръкопис е от 13 век и носи заглавието „Апостолски текст“ и е част от Стария завет. Това е пергамент, който вероятно е използван повторно, тъй като на някои места се забелязват доста слаби следи от изтрит славянски или гръцки текст. И до ден днешен други части от този ръкопис не са открити.


Тук освен на църковно-славянски, в библиотеката се съхраняват и ръкописи на старотурски и гръцки език. Ръкописът на гръцки език „Номоканон“ – сборник от гръцко законодателство, е единствен и известен само в казанлъшката общинска библиотека. Интерес представляват и т.нар „Копривщенски триод“ от 17 век, Световната история на гръцки език от 19 век, "Паренесис на Ефрем Сирин"" от 1683 г., "Часослов" от последната четвърт на 17 век, "Сборник от слова" от 1828 г. и други уникални екземпляри, които говорят не само за развитието на ръкописната книга, но и за огромното богатство, което се пази в Казанлък от поколения и за поколения напред.


Общинска библиотека „Искра“ притежава един от най-богатите книжовни фондове от епохата на Възраждането – 800 тома и 460 заглавия. Старопечатните книги са писани и издавани в периода 1806-1878 г. Първото издание на първия български учебник – „Рибен буквар“ на д-р Петър Берон от 1824 година, както и още две издания – 1824 и 1847 година, се съхраняват във фонда на библиотеката. Тук се пази третото издание на „Неделник“-а на Софроний Врачански от 1865 година. Учебникът на Христаки Павлович – „Царственик или История болгарская” от 1844 г., първата българска учебна енциклопедия „Славянобългарско детеводство” на Неофит Хилендарски Бозвели, както и „Горски пътник” на Г.С.Раковски, „Нова песнопойка” на П. Р. Славейков, „Криворазбрана цивилизация" на Добри Войников и ред други учебни сборници, литературни творби и периодичен печат от 19 век.

Богатият книжовен фонд, нуждата от специални условия за съхраняване на редките и ценни издания и повишените изисквания на читателите налагат вземането на сериозни мерки по подобряване материалната база на културния институт. Проблем, който стои на дневен ред в продължение на дълги години и чака поредната местна управа да намери решение.