През следващите 5 години продажбите на безпилотни летателни апарати ще нараснат 4 пъти, като приходите от продажбата на дронове ще надминат 12 милиарда долара до 2021 година, сочат последните анализи, свързани с развитието на новите технологии.

Двата потенциално най-големи пазара за търговски дронове са ЕС и САЩ.

По отношение на вложения в сектора на безпилотните самолети, военните ще продължат да харчат най-много средства за този тип машини. Това се дължи основно на високата цена на военните дронове, както и на увеличаващия се брой държави, които искат да разполагат с този тип машини, показва още анализа.
В България се работи за създаване на нормативна база за безпилотните самолети. Работна група вече работи по точните параметри на новите правила и се очаква до края на 2016 година те да бъдат готови и внесени за одобрение.

Предвижда се регистрация на самите летателни апарати, на техните оператори, както и на организациите, които ги използват. Не всички апарати ще бъдат регистрирани. Малките апарати (до 1 или до 4 килограма) и които летят на височина до 120 метра във видимата зона, няма да подлежат на регистрация. За всички останали апарати ще има регистрация, като се обмисля въвеждане на индивидуален номер за всеки дрон.
Особено по отношение на безпилотните самолети, летящи над 3000 метра височина, трябва да е ясно къде точно се намират и какъв е курсът им на движение, за да ги имат предвид в работата си ръководителите на въздушното движение. Регистрациите най-вероятно ще се правят в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В момента в България оператори на безпилотни самолети се обучават в няколко организации, най-вече фирми, които търгуват с „коптери“ - мултироторни машини с по няколко витла. Обучения се провеждат и в Института за космически изследвания на БАН, който разполага с необходимата техника и професионални тренажори.