Децата и учениците, чийто майчин език не е българският, ще посещават допълнителни уроци. Детските градини в страната ще имат възможността да организират до още 200 часа по български език, а училищата - и по други предмети.

Средствата за допълнителните уроци по български език ще бъдат осигурени по два стартиращи проекти по оперативната програма "Наука и образование за интелигентен растеж", планират в образователното министерство.

По думите на министър Красимир Вълчев, всички деца трябва да бъдат обхванати в образователна институция и да им се осигури допълнителна подкрепа.

Чрез двата нови проекта МОН ще има възможността да направи обученията по български език по-многочасови и да обхване повече деца. За целта учителите трябва да направят индивидуални оценки, които да покажат нуждите.

Целта е да не се натрупват образователни затруднения и учениците да не отпадат от системата. министър.