Докато е време: Направете подходи и към музеите

С хъс и енергия върви изграждането на новото кръгово кръстовище, което събира пет улици в Казанлък. До сградите на Исторически музей "Искра", Художествената галерия, Музея на фотографията и съвременните визуални изкуства, Общинска библиотека "Искра", Евангелската баптиска църква. Виждат се машини, материали, проекти, хора със светлоотразителни жилетки. Вижда се също, че откъм страната на библиотеката на ул. "Искра" и на църквата от север тротоарите са скосени и са пригодени за преминаване на хора с увреждания, на инвалидни и детски колички, но от изток, където са двата музея и галерията, тротоарът е висок.Работещи в културните институти се притесняват, че хората с увреждания и майки с детски колички трудно ще преодоляват разликата във височините между уличното платно и тротоара, което може да ги откаже да посетят тези места.

Докато е време и строителството на новото кръгово кръстовище е все още в начален етап, тротоарите биха могли да се скосят и да се направят така важните за тези казанлъчани и гости на града подходи, апелират наблюдателни граждани.