До 22 октомври можем да подадем заявление за гласуване по настоящ адрес


В ОУ „Чудомир” ще има 4 секции с машинно гласуване

До 22 октомври избирателите, които имат постоянен и настоящ адрес в различни населени места в страната, могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес. Заявленията се подават в Дирекция ГРАО или в кметствата на населените места.


Също 22 октомври е крайният срок, в който граждани, които имат увреждания на опорно-двигателния апарат и изпитват затруднения в придвижването си, могат да си заявят гласуване чрез подвижната избирателна секция. Заявлението трябва да е съпроводено с решение от ТЕЛК и се подава в Дирекция ГРАО.


29 октомври е срокът, до който могат да бъдат отстранявани грешки, при положение, че избирателят забележи такива при проверка.


Общо 87 ще бъдат изборните секции в община Казанлък в предстоящите президентски избори и националния референдум. В 4 от тях ще бъде въведено машинно гласуване. Това са секции, разположени в Основно училище „Чудомир”. Една от секциите в Казанлък ще бъде разположена в МБАЛ „ Д-р Христо Стамболски“, предвидена е и една подвижна избирателна секция.


Заличаването от избирателните списъци ще става, ако едно лице не гласува два поредни пъти за един и същ избор, т.е. ако не гласува сега за президент и след 5 години също, тогава ще бъде заличен.


На 6 ноември изборният ден ще започне в 7:00 часа и ще приключи в 20:00 часа.