Девети празници на цъфналите вишни в Казанлък

Организатори на тазгодишните прояви са Сдружение "Вишнев цвят" и Община Казанлък

Програмата на празниците включва:

21 април- Празник на поезията

От 12 часа в НГПИД "акад. Д. Узунов" -среща с украинската поетеса и художничка Анна Багряна и поета Димитър Христов.


21 април- 12 часа в ПГ по лека промишленост и туризъм- среща с поетесата Сафета Осмичич - Хеерлен от Холандия.

21 април- от 17,30 часа в ЛХМ "Чудомир"- Международен поетичен конкурс "Белоцветни вишни -Казанлък 2016 година" .

22 април- от 17,30 часа в ЛХМ "Чудомир" Стефан Саранеделчев представя своята нова книга "Да възродим задружността" - книгата разказва за потомците на Пенчо Калайджиев.

22 април- 12 часа- комшийски раздумки под цъфналите вишни. Среща със стари приятели, спомени и много други изненади.