Депутатите решиха как ще гласуват карантинираните Приеха и допълнение на Закона за извънредното положение
На първо четене в НС решиха ЦИК да организира изборния процес по начин, който да не лиши нито един гражданин от избирателно право и да позволи избирателите да гласуват в условията на епидемичната обстановка, включително поставените под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето.
Това да стане чрез подвижни избирателни кутии или в отделни секции, извън посочените в Изборния кодекс, реши парламентът като прие на първо четене допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
Основната цел е предизвикателството да се проведат избори в условията на пандемия.
Условията и редът за гласуването на карантинираните ще бъдат разписани в правилата, приети от ЦИК. В тях ще се определи по най-безопасния начин за всички участници в изборния процес образуването на секции, подаването на заявления в т.ч. по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или съответната община или на безплатен телефонен номер, както и списъкът за гласуването в изборния ден.
С цел намаляване струпването на много хора се предвижда броят на членовете на секционните избирателни комисии за извънредните секции да е не е по-малък oт трима, назначени при спазване изискванията на Изборния кодекс. Предвижда се броят на членовете на секционна избирателна комисия извън страната също да може да бъде не по-малко от трима по преценка на Централната избирателна комисия в зависимост от епидемичната обстановка, ограничителните мерки в съответната държава и други обстоятелства, свързани с натовареността в изборния процес.
ЦИК приема правилата след проведени консултации с Националния оперативен щаб, Националния ваксинационен щаб и Обществения съвет към нея като публично обявява резултатите от провеждането им. Предлага се приетите правила да може се обжалват пред Върховния административен съд по реда на Изборния кодекс.
На ЦИК се предоставя да реши кои са тези избирателни секции, да донапише закона, а нейните решения могат да се обжалват пред ВАС, което залага тежки бомби пред изборния процес. С предложението за по трима членове в секциите няма да имат представителност всички парламентарни партии. Проблем било и как поставеният под карантина ще докаже, че е карантиниран, ако се разболее непосредствено преди вота, например.
Комисията трябва да определи рамката за провеждане на вота в извънредна епидемична обстановка. Да се постигне консенсус какво трябва да върши всеки компетентен орган за нормалното протичане на изборния процес, да се види как в тези трудни условия да се създаде законодателна уредба, която да позволи на всеки български гражданин да упражни правото си на вот.
С други текстове се предвижда избирателите, чиито срок на документа за самоличност е изтекъл след 13 март 2020 г., вкл. и удълженият срок, да може да се идентифицират с този документ пред секционната избирателна комисия, когато вотът се провежда по време на извънредна епидемична обстановка. В тези случаи няма да се изисква удостоверение, предвидено в Изборния кодекс.