Ден на отворените врати, който преминава под мотото „Ден на бъдещето“, ще се проведе на 12 май 2022 г. в „Арсенал“ АД. Инициативата се провежда за пети път. Тя стартира през 2016 година, когато първите ученици от прогимназиалните класове на училищното образование в Казанлък имаха възможност да посетят мащабното предприятие и да се запознат с неговата структура. Заради пандемичните две години – 2020 и 2021-ва, инициативата не се проведе, но тази година отново „Арсенал“ отваря врати за любознателните подрастващи казанлъчани.

„Ще имате възможност да се запознаете с модерно оборудване и съвременни технологични линии в машиностроенето, съвременни средства и технологии за създаване на промишлени продукти, както и с работни условия, отговарящи на високи стандарти – се обръщат към учениците организаторите на инициативата от фирменото направление „Образование и квалификация“ с ръководител инж. Владимир Чучумишев. – Ще можете да контактувате непосредствено с водещи наши специалисти, да зададете въпроси и да получите отговори по теми, касаещи дружеството.“ Всичко това ще даде актуална представа на средношколците, които тепърва ще правят своя професионален избор, за „Арсенал“, за направените през последните години инвестиции и възможностите, които се предоставят на арсеналските специалисти, работници и служители. Инициативата цели да предизвика интерес сред подрастващите и да бъде ползотворна за тяхното бъдещо професионално ориентиране.