Голяма купон по рисуване си спретнаха децата от „Арт-линия“ и техните родители, благодарение креативността на ръководителя на школата по изобразително изкуство Ваня Запрянова. Двудневен семинар в приказната местност с микроязовир „Синята река“ край Казанлък събра деца и родители в пленер, в който всеки, независимо от възрастта, искаше да се представи най-добре.


Игри, веселие, обучение, разговори за изкуството, първи опити с четката, съзерцание. На това се научиха всички, които посветиха два дни на едно много интересно занимание. По думите на Ваня Запрянова, този начин на преподаване на изобразително изкуство не само е привлекателен, но и дава много добри реултати.