25 години начело на „Арсенал“ навърши през м. септември генералният директор на дружеството инж. Николай Ибушев. По този повод ръководните екипи на „Арсенал“ АД и „Арсенал – 2000“ АД отправиха поздравление към него, в което се казва:

Уважаеми г-н Ибушев,

Няма по-строг и по-справедлив съдник от времето, то пресява хората и дава заслуженото на всеки един човек на тази земя. Когато преди 25 години бъдещето на „Арсенал“ изглеждаше неясно и несигурно, Вие го поехте, понесли отговорността за един огромен завод и за хилядите хора в него. Не само за да го съхраните в новите условия на прехода, но и да го направите Номер 1 в България, запазена марка на родната индустрия, фирма със световно признание.

Този четвърт век, от онзи 8 септември 1997 година, ключов за развитието на „Арсенал“, до днес е Вашето време. В него Вие показахте забележителните си способности на мъдър ръководител, на инженер, новатор, търговец, дипломат, призванието на грижовен стопанин, който гради с ум и поглед напред. Всичко, благодарение на което „Арсенал“ е днес – една процъфтяваща фирма, която стои стабилно и постига успехи, се дължи на умението Ви да управлявате и да създавате екип, който се справя с предизвикателствата, има амбиции и потенциал, и да сплотявате хората в името на кауза. Каузата, наречена „Арсенал“.

Уважаеми г-н Ибушев, за всички нас е чест да сме част от Вашия екип. Знаем, че думите понякога са недостатъчни, за да изкажем нашето дълбоко уважение към Вас като личност и Вашите заслуги за развитието на „Арсенал“.

Пожелаваме Ви здраве, сила и енергия!
На Многая лета!

С уважение,
От колегите