Уважаеми преподаватели в Технически университет - София, Филиал - Пловдив и Технически колеж - Казанлък,
Уважаеми учители и ученици от Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“,
Скъпи учители, студенти, колежани и ученици в община Казанлък,

От името на ръководствата на Арсенал“ АД и „Арсенал-2000“ АД и от свое име най-сърдечно ви поздравявам по случай 24 май – Денятна светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност!
Този ден е символ на непрестанния стремеж към знания, той е емоционалният израз на традициите и новаторството в науката, без която не е възможен човешкият прогрес.
През 1902 г. песента „Върви, народе, възродени“ се подема и запява от всички училища в нашата страна като празничен химн за възхвала делото на Кирил и Методий и на българската просвета. Вече 120 години той не само разтуптява сърцата на поколения българи, но и сочи като компас вярната посока в бъдещето.
„Арсенал“ е дружество, което инвестира в образованието и професионалната квалификация на своите кадри. Тук от 2015 година ученици от ПГ „Иван Хаджиенов“се обучават по системата на дуалното образование.149 са възпитаниците на Механотехникума по специалностите „Мехатроника“ и „Машини и системи с ЦПУ“, придобили практически опит и знания в различни структури на „Арсенал“, 30 от тях се обучават в момента. Това са млади специалисти в сферата на машиностроенето, на които „Арсенал“ предоставя много добри възможности за професионална реализация и за продължаване на образованието във висши учебни заведения.
Десетки са студентите в технически университети, които се обучават по Стипендиантската програма, разработена във фирмата. В навечерието на светлия празник 24 май своите дипломи за завършено висше образование получиха 62 студенти и колежани – кадри на „Арсенал“. След тях идват и следващите випуски.
Пожелавам на всички, които неотклонно вървите по пътя на знанието, да бъдете здрави и да сбъдвате и най-смелите си мечти!
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!
Инж. Николай Ибушев

Генерален директор на „Арсенал“ АД
Председател на Борда на директорите на „Арсенал-2000“ АД
Почетен гражданин на Казанлък
Основател и ръководител на МК „Алтернативата на гражданите“