Централният технически архив на „Арсенал“ има своята история и тя започва с преместването на Софийския артилерийски арсенал в Казанлък вече като Държавна военна фабрика през 1924 г. Както е известно, преместването се осъществява с цялото оборудване – машинен парк, инструментариум, документация и голяма част от персонала.

В първите години техническата документация се е съхранявала в сградата с колоните до НИТИ,

където са били разположени техническите отдели на фабриката, заедно с техническата библиотека. Първият ръководител на Архива е Иван Карастоянов. Негов помощник е бил Атанас Кънев, който в следващите години поема архивната документация на Завод 2. Тогава в звеното са се използвали и услугите на преводач, който е бил в помощ на специалистите при работата с техническия превод на документацията, която се описва и съхранява.

От тези първи години, след преместването на оръжейната фабрика в Казанлък, има запазени документи, носещи печат от 1933 г., журнали и инвентарни книги със записи на различни документи от 1951 г.

В следващите години дейността на Техническия архив поема Райна Пърчева, а след нейното пенсиониране – Цветана Сивенова. „Те, както и специалистите, с които са работили, са допринесли много за това Централният технически архив да съхранява уникални документи, да увеличава броят им и да ги предава в услуга на специалистите на „Арсенал“. Това ни казва настоящият ръководител на сектора Донка Дашева.С нея разговаряме за спецификата и отговорността, свързана с работата на Архива.

От историческите справки е известно, че през седемдесетте години на миналия век българската военна промишленост навлиза в период на ускорено развитие. Освен ремонта, поетапно се усвоява и производството на много нови изделия. Цялата документация, свързана с тази дейност, и днес надлежно се съхранява в ЦТА. Това са оригинали и копия на конструктивна и технологична документация на произвеждани в предприятието изделия, съобразени със съответни изисквания в действащи нормативно-технически документи. От обясненията, които дава Донка Дашева, се разбира, че документите се приемат в ЦТА след „окончателното им съставяне и оформяне от специалистите по звена, заверени и узаконени по установен ред във фирмата“. Става ясно още, че

съхраняването на документацията се осъществява при определени условия

Всичко е подредено в метални шкафове и стелажи. Помещенията са пожарообезопасени. Има постоянно видеонаблюдение и до материалите имат достъп само специалистите от Архива. Подреждането също се осъществява по определена схема, а пространствената подредба осигурява лесен и удобен достъп до тях. Пак става дума за ред.

„В кошера има мед, защото има ред! Това е златно правило за успешната работа на звеното“ – казва Дашева.

„Тук наистина става като кошер, когато специалисти от различни заводи идват с поставените им задачи. Всеки е обслужен от екипа ни в зависимост от това, какво търси. И всеки получава нужната му информация в срок“.

В миналото информацията за съхраняваните документите се е извършвала с вписване на ръка върху хартия. Всичко се е осъществявало ръчно – изрязване, описване, подреждане в албумите. Сега

в помощ на специалистите от звеното вече са новите технологии

В Архива разполагат с компютърна техника, скенери, ксерокс и така подреждането и обслужването става по-бързо и по-лесно. Освен това, електронният вариант носи същата информация като хартиения носител, но е предпазен от вредни въздействия – избледняване, влага, мухъл, наводнения. „Това са предимствата на дигиталната трансформация“, – уверено обяснява ръководителят на Архива. И продължава с разясненията по този въпрос: „Сканирането на документите и запазването им под формата на цифрови файлове има редица предимства – документацията бързо и лесно се открива; предотвратява се повреждането; избягва се неправилното им класифициране; гарантира се защита на информацията.

Всички прашни папки остават в миналото“, завършва тя.

Днес Централният технически архив на „Арсенал“ е

сектор към отдел „Управление нормативно-техническа документация“

с ръководител Диана Димитрова.

Началникът на сектора Донка Дашева е арсеналски кадър от 38 години. Започнала е от Дирекция „Инженеринг“ и, по нейните думи, е работила с най-добрите специалисти и ръководители, което е било и най-голямата мотивация в работата й – да бъде отговорна, старателна, безупречна в изпълняването на служебните си задължения. Тази усърдност проличава и в работата й в ЦТА, където неслучайно преди няколко месеца поема и ръководството. „Голяма част от създадения тук ред се дължи на предишния ръководител Цветана Сивенова, – казва Донка. - Много неща съм научила от нея. Тук има създадена Процедура и ред за работа в ЦТА“. И тя изисква от екипа, с който работи, да се спазва всичко точно. Приемането и подреждането на техническата документация извършват документалистите Радина Турлакова и Веселина Иванова. Те приемат документите след щателен преглед. Следят за всички подробности, които правят един документ „законен“. Освен това, той трябва да бъде и годен за многократно размножаване при необходимост. Всичко се описва в журнали и се подрежда по вид документация за съхранение от тях.
Оператор на копирна техника е Илияна Карагьозова, която е един от най-дългогодишните служители в Архива. Сканирането на документите извършва операторът на периферни устройства Мария Андреева.

Един изцяло женски екип, който поддържа, чисто по женски, ред и дисциплина

Докато трае разговора ни, около нас атмосферата е изпълнена с обичайната динамика. По коридора има непрекъснато движение – отварят се и се затварят вратите на другите помещения, чува се шумът на техниката, разнасят се документи, тича се по задачи – работа, като всеки ден.

До ден като днешния в този изключително важен за дружеството сектор, се е стигнало след години упорита, отговорна и всеотдайна работа. „Редно е да се отдаде заслужена благодарност на всички специалисти, създали и съхранили тези документи, с които работим и успяваме днес“, – казва Донка Дашева. А делникът в Архива продължава, все така наситен със задачи.

Спомен: Колективът на Централен технически архив от втората половина на 80-те години на ХХ век с началник Райна Пърчева (на снимката: от ляво надясно на първия ред, седнала). Райна Пърчева е началник на архива от 1983 до 1997 година, когато се пенсионира. Снимката е предоставена от сина й – инж. Иван Иванов, който е арсеналски кадър. Неговият баща Христо Пърчев също е работил в „Арсенал“ – като термист в Завод 1, по-късно е технолог и началник-отдел „Металургичен“ в периода 1977-1983 година.