В Дирекция „Бюро по труда” в Казанлък има обявени над 140 работни места, към 23 юни. Преобладават позициите в производството, като те са разпределини във всички основни групи, от хора завършили висши учебни заведения, до такива с основно или по-ниско образование.
Най-много вакантни места има в машиностроенето – за инженерни-специалисти, за тези с диплома за завършено средно образование – оператори на металорежеки машини, шлосери, настройчици и други, до такива с основно и начално образование – заварчици, работници за производство на автомобилни компоненти, където се търсят 30 души.
При висшистите освен изброените технически специалисти се търсят отново медици – 4 лекари, 7 медицински сестри и две акушерки, както и педагози, и служители в административния сектор. Обшо обявите в тази група са 25.
При среднистите офертите са 68 – освен в металургията и машиностроенето се търсят още готвачи, шофьори, продавачи в търговски обекти, охранители, социални асистенти и други.
За хората с начално и основно образование вакантните места са 60. Те са в сферите на строителството, селското стопанство, като охрана или в консервната промищленост.