Броят ни пробно през март

Това е записано в Националната статистическа програма за 2020 година, приета днес от Министерския съвет. Изследването предшества същинското преброяване, което ще се проведе в целия Европейски съюз през 2021 година.
Националната статистическа програма за 2020 година включва 306 изследвания - както регулярни, провеждани от НСИ и органите на статистиката, така и нови дейности, свързани с националните и европейските приоритети. Направени са промени в организацията на някои изследвания и са съкратени сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.


На заседанието си днес Министерският съвет одобри и отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт (НСИ) през 2019 година.
Сред акцентите в работата през годината е подготовката за 18-то преброяване на населението и жилищния фонд и приемането от Народното събрание на новия Закон за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година.

Същинското преброяване догодина ще се проведе в периода от 22 януари до 15 февруари 2021 година.

За втори път то ще бъде на 2 етапа – от 22 до 31 януари 2021 г. ще има възможност за попълване на електронна преброителна карта, а от 1 до 15 февруари 2021 г. ще се извършват посещения на домакинствата, сградите и жилищата от преброители. То ще бъде 18-тото поред преброяване на населението в демографската история на България.[1]

Резултатите от преброяването ще се използват и за нуждите на европейската статистика. През 2021 г. се планира провеждане на преброяване на населението и жилищния фонд във всички държави членки на Европейския съюз

Последното преброяване на населениетов България бе през 2011 година.
Първото е направено през 1880 година. През 1985 година населението на България е било най-многобройно - близо 9 млн. души.

В края на декември миналата 2019 година населението на страната е под 7 милиона души.