Близо 2 млн. лева за изграждане на ВиК-мрежата в кварталите “Кулата“ и “Крайречен“
В понеделник, 1-ви август 2016 г. стартират строително-монтажните работи по изграждането на водопроводната и канализационната мрежа на кв.“Кулата“ в Казанлък. Дейностите ще започнат от ул.“Тюлбенска“ в участъка между ул.“Люлякова градина“ и ул.“Капитан Петко войвода“.

С това Община Казанлък започва изпълнението на проект „Изграждане на водопроводна и канализационна мрежа в кв.“Кулата“ и в кв.“Крайречен“, финансиран от ПУДООС към Министерството на околната среда и водите. Проектът е на обща стойност 1 987 049,40 лв. с ДДС и ще бъде реализиран до края на 2016 г.

Община Казанлък финансира със собствени средства строителния и авторския надзор, които са част от инвестиционния процес.