Българите, които са на почивка в чужбина, могат да гласуват в секция, която е разкрита, като няма нужда от подаване на заявления или предварително вписване в списък. В последния момент, в деня на изборите, в чужбина може да гласува всеки български гражданин. Това каза заместник-председателят на ЦИК Росица Матева.
„Възможността да се гласува, ако си на почивка, е само когато е регистриран на настоящ адрес. Предполага се, че много хора са предплатили или запазили места за почивка, които съвпадат с датата на изборите. Получаваме много такива писма, в които българските граждани ни питат как могат да гласуват, когато в деня на изборите са на почивка в България“, посочи Матева.
„В страната има възможност по Закона за гражданската регистрация да се регистрират т.нар. временни настоящи адреси. Изискването е на всеки 30 дни, ако се сменя адрес, ако гражданинът пребивава повече от 30 дни на друго място, да заяви промяна в настоящия адрес. Има възможност за регистрация на настоящ адрес в хотели, мотели и други почивни места. 14 дни преди изборния ден гражданите могат да заявяват гласуване по настоящ адрес. Избирателите, които са запазили почивка, съвпадаща с деня на изборите, имат достатъчно време да заявят регистрация на временен настоящ адрес в мястото, на което ще почиват. Има процедури, които трябва да се спазят. Регионалният министър трябва да каже какви документи трябва да се представят евентуално от хотелите и почивните домове, какви данни трябва да бъдат подадени за лицата, които ще пребивават по време на изборите в тези места, за да могат да подадат заявление за гласуване по настоящ адрес“, посочи Росица Матева.
По думите ѝ времето е много малко и Централната избирателна комисия има нужда от техническа помощ, свързана с изработване на документацията за възлагане на обществени поръчки и със сигурността.
За всяка секция в страната, в която е предвидено машинно гласуване, ще има и 100 % брой хартиени бюлетини, съответстващ на броя избиратели от тази секция. „Ако по някаква причина поради особени и непредвидени обстоятелства, които ЦИК в нарочно решение ще опише какви са, се наложи да се спре машинното гласуване, ще се продължи с хартиени бюлетини“, допълни Матева.
Днес, 26 май, до 17:00 часа е последният срок, в който партии и коалиции трябва да направят регистрация в ЦИК за предсрочните парламентарни избори на 11 юли.