Да бъде изграден тренировъчен миникомплекс по футбол на територията на Казанлък, предлага Българският футболен съюз на Община Казанлък в две поредни писма от 30 май и 11 юни т.г., подписани съответно от президента на БФС Борислав Михайлов и изпълнителния директор Борислав Попов. Във връзка с това на предстоящата сесия на Общински съвет-Казанлък на 28 юни ще бъде разгледан доклад от кмета на общината за учредяване в полза на Българския футболен съюз на безвъзмездно право на строеж за срок от 30 години върху част от общински имот за изграждане на Тренировъчен миникомплекс по футбол. Предвидената инвестиция ще бъде изцяло за сметка на БФС, а изградената спортна база, включваща по проект две игрища за футбол с малки врати, 6 стълба за осветление и предпазна ограда ще се разполага върху площ от 2604 кв. м. Предвидени са още преместваеми обекти като съблекалня от 18 кв. м и съблекалня с офис от 18 кв. м, както и паркинг за 11 коли. Тренировъчният миникомплекс по футбол ще заема част от урегулиран поземлен имот, отреден за многофункционален комплекс, с обща площ 9133 кв.м, който граничи на юг с ул. „Капрони”, на изток с ул. „Евридика” и на запад – с ул. „Орешака”. Пространството от града е популярно сред казанлъчани като мястото, където опъва шапито гостуващият цирк. Миникомплексът ще се ползва за осъществяване на тренировъчен процес на отбори по футбол и за публично ползване.

Предложението на БФС влиза за разглеждане и гласуване на заседанието на местния парламент на 28 юни. Безвъзмездно право на строеж върху имот-частна общинска собственост може да се учредява на лица, когато това е предвидено в закон, след решение на Общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници. Съгласно Закона за физическото възпитание и спорта на лицензираните спортни федерации е предоставена възможност да получават безвъзмездно срочно /до 30 години/ право на строеж за изграждането на спортни обекти или съоръжения върху имоти – публична или частна общинска собственост. БФС е спортна федерация с дългогодишна история и притежава лицензия на Министерството на младежта и спорта за футболна дейност, валидна до 3 февруари 2022 година.