„Без паника и без необходимост от презапасяване с дърва за огрев, тъй като са осигурени достатъчни количества за отопление през предстоящия зимен сезон", с тези думи се обърна чрез медиите към гражданите директорът на Югоизточно държавно предприятие инж. Димчо Радев. Той посети Казанлък и заедно с кмета на общината Галина Стоянова и директора на Държавно горско стопанство – Казанлък (ДСГ) инж. Мирена Татарджийска, обясни реалното състояние по добиване и предоставяне на дървесина за огрев за населението към момента.

"В Югоизточно държавно предприятие се работи, добива се дървесина и тя ще стигне до всички желаещи", каза инж. Радев. За 32-те държавни горски стопанства на територията на 5-те области, влизащи в предприятието, са преминали всички търгове, има подписани протоколи с кметове на общини и определеният лимит дървесина за огрев за тази година е 267 хиляди пространствени кубични метра. От тях вече са доставени на клиентите 175 хил. куб. м. Ще бъдат добити допълнително още 30 хил. куб. м или общо добитите количества дърва за огрев в петте области ще стане близо 300 хил. куб. м. До края на м. октомври 80% от заявената дървесина ще стигне до потребителите.

Цените, на които добиват дървесината и я предлагат на клиентите си горските стопанства в структурата на Югоизточното предприятие, са от 85 до 100 лв. за куб. м, докато на пазара кубичният метър стига 160-170 лева. Инж. Радев съобщи още, че днес той ще проведе среща с Регионалната дирекция на горите и Областната дирекция на МВР в Стара Загора, за да се вземат мерки против спекулата при продажбата на дърва за огрев.

9500 куб. м е общо заявената дървесина за огрев от кметовете на населените места в община Казанлък за тази година, съобщи инж. Мирена Татарджийска, директор на ДСГ-Казанлък. От тях 5000 куб. вече са стигнали до клиентите, а до края на м. октомври ще бъдат доставени 80% от цялото заявено количество. „Ние сме сключили договори за добиване на 14 хил. куб. м. дървесина и това количество е осигурено. То е повече от 2 пъти над доставеното през 2021 г., когато е било 6.5 хил. куб. м”, обясни тя. Инж. Татарджийска подчерта и необходимостта от съдействие от страна на кметовете на населени места, като посочи за пример кмета на Средногорово, който е осигурил превоз от временните складове на ДСГ до жителите на населеното място, заявили си дърва за огрев.

Кметът Галина Стоянова обяви, че социално слабите граждани ще получат безплатно дървесина за огрев от изгорелите площи в пожарите край Казанлък, влизащи в общинския горски фонд. Първият протокол за това вече е подписан, става въпрос за 70 дка иглолистна гора, от която ще се добият дърва за огрев. Фирмата изпълнител единствено ще вземе 250 лева за превоз на един камион дърва, независимо колко кубика са натоварени. Временният склад за тази дървесина ще бъде до село Черганово и ако хората си осигурят собствен транспорт, то тези дърва ще излязат напълно безплатно за нуждаещите се социално слаби жители на общината.