Без автомобили с десен волан у нас, предлага депутат

Законопроект за забрана регистрацията на автомобили с обратен волан, внася от новата есенна сесия в Народното събрание депутатът и лидер на новата партия " Нормална държава" Георги Кадиев. За партийната инициатива Кадиев е съобщил лично на своя профила във фейсбук. Мотивирал е поводът: поредицата от ПТП в страната, в които една от основните причини е лошо управление на автомобил и десен волан.В мотивите към проекта за Закон за изменение и допълнение на Закона за движение по пътищата ПП Нормална Държава посочва, че няма информация от КАТ за точния брой ПТП-та с участието на автомобили с обратен брой, но от началото на 2015 г. в медиите е съобщено за над 10 катастрофи с участието на такива автомобили.

„Ограничение на регистрацията на автомобили или пълна забрана за движение на автомобили с обратен волан действа в 16 държави, сред които са и Словакия, Полша, Хърватия и Сърбия.“

Конкретното предложение касае чл. 140, в който се добавя нова ал. 3 с текст:

(3) До регистрация не се допускат пътни превозни средства технически пригодени за движение в пътни условия, различни от тези, които са нормативно определение в Република България и този закон, в това число и по отношение на посоката на движение в пътните платна.


Безспорно депутатските предложения за промени ще доведат до брожение и жужене в шофьорските среди и по- специално сред стопаните на автомобили с десен волан, но е неоспорим факт, че българските пътища не са пригодени за такова шофиране, нито за такива автомобили.

У нас управлението на МПС с десен волан е свързано и с лоша видимост. Факт, който сам по себе си прави някои промени изключително наложителни.

Дискусията за това дали да се допуска регистрация на автомобили с десен волан у нас е на повече от 10 години.


Десният волан е английски патент и има интересна история.


Първо, в Средновековието разминаването между пътници винаги е ставало с дясно рамо. Независимо дали е пешак, конник или каруцар, всички са карали от лявата страна на пътя. Причината за това е следната. Първо, дясната ръка е силната - с нея се върти мечът. Лявата ръка е за щита. Така войникът е защитен отляво, а отдясно, откъдето идва непознатият, е въоръжен. Но идеята да ходиш така, само за да не те нападне някой, с когото се разминаваш, е силно депресираща. Затова ето ви втора причина. Конникът се качва на коня, като премята десен крак през гърба му. Затова по пътищата, на определени места, имало специални камъни, на които да се качиш, за да може по-лесно да възседнеш коня си. Те били и отляво, и отдясно. Но всъщност конят бил винаги в лявата част на пътя.

А сега и за каруцарите. Юздите се държали с лява ръка, камшикът с дясна. Коларят винаги седял вдясно. Така имал по-добра видимост на пътя. Самите коне свикнали така. И понеже това с конете може да ви се стори недостатъчно, представете си сега файтоните и първите автомобили заедно на пътя. За кочияшите било далеч по-удобно да се движат отляво, със силна дясна ръка. И ако това не ви е достатъчно, ето ви последното: Светатацърква препоръчва на поклонниците да се движат от лявата страна на пътя, със специален едикт от 1030 година. След векове традиция това трудно се променя. Но какво се случва?

Защо изоставяме правилното движение и масово започваме да се движим на обратно? Защото англичаните имат едно хубаво качество. Страшно много хора по света искат да им направят напук. Първо, Наполеон, който е леворък, водел войските си от дясната страна на пътя. Това бързо се наложило, понеже Наполеон бил диктатор и нямало смисъл да се заяждаш с един диктатор, от коя страна на пътя да си караш каруцата.

Второ, Америка обичала да създава свои правила, така че след първите автомобили с волан по средата, американските возила обърнали системата. И понеже американските коли са се разпространявали най-бързо, така нещата се променили из основи. Но имайте предвид, че дълго време всяка страна си имала собствена регулация, ако изобщо имало някакви правила за движение. Например Австрия карала от лявата страна, та след аншлуса Хитлер специално ги накарал да сменят посоката, за да е както в Германия. В това отношение Англия останала най-консервативна. А в интерес на истината, правилното каране е от лявата страна, с десен волан