Българската агенция по безопасност на храните планира да започне проверки в обекти „заден двор“ по населените места в област Стара Загора от 5 август. Това станя ясно на проведената среща в Община Казанлък днес, с кметовете от населените места в общината. В срещата участваха представители на Общинското ръководство и отдел „Екология“, представители на Областна дирекция по безопасност на храните, РЗИ – Стара Загора, РИОСВ – Стара Загора, Областната колегия на Българския ветеринарен съюз, РУ „Полиция“ – Казанлък.

Първите проверявани селища ще бъдат тези в радиус 20 километра около големите индустриални ферми. За територията на областта това са Оряховица, Пъстрен, Хан Аспарухово и Боздуганово.

Населените места в община Казанлък са извън 20-километровата санитарна зона, но те също подлежат на проверки от специализираните институции.

3 са регистрирани свинеферми на територията на община Казанлък: в Крън, Енина и Бузовград и в тях към момента няма непосредствена опасност от зараза, категорични са експертите. По информация от срещата, в района няма нито едно регистрирано прасе в обект тип „заден двор“.

Ветеринарните специалисит са категорични, че животновъдните обекти подлежат на регистрация, а животните – на идентификация. Ако бъдат установени животни – свине, които не са идентифицирани и въведени в информационната система ВетИс на БАБХ, ще бъдат предприети принудителни административни мерки, съгласно разпоредбите на закоан, а именно парична санкция, умъртвяване на животните на място и обезвреждане в обекти.

Според директора на Областната дирекция на БАБХ в Стара Загора д-р Дамян Миков, „вирусът не е опасен за хората, но влязъл веднъж – месото става негодно.“ Той определи взетите мерки като „тежки и трудни, но единствените в цял свят, които гарантират отглеждането на прасета в бъдеще“.

До момента в област Стара Загора няма констатирани огнища на Африканска чума. В областта, наричана още „Бяла зона“ за заболяването, заради наличието на планина, като естествена преграда за вируса на чумата, само във ферми, при промишлени условия, се отглеждат повече от 100 хиляди прасета. За тях са взети нужните превантивни мерки за опазване от заразата.

ОТ БАБХ настояват местната власт да окаже нужното съдействие за разясняване на сериозността на проблема, както и за предстоящите проверки в обекти „Заден двор“.

Според д-р Миков, "има шанс да останем незасегнати.“


Той призова кметовете на населени места да водят честен и открит разговор за болестат с хората, "без дезинформации и фейсбук манипулации."

От Агенцията дадоха гратисен период от 10 дни на кметовете до започване на проверките да разговарят със собствениците, за които смятат, че не отговарят на изискванията на Закона за ветеринарномедицинската дейност и да ги уведомят, че могат да си заколят прасетата за лична консумация преди да бъдат заразени.


На територията на Област Стара Загора има регистрирана една кланица – в Хан Аспарухово. 110 регистрирани кланици в цялата страна, от които 67 са за клане на свине.

65 са регистрираните свинекомплекси в страната,с въведени мерки за биосигурност. Африканска чума е регистрирана в 3 от свинекомплексите.

За останалите 62, се въвежда 20-километрова санитарна зона, като в нея се забранява да се отглеждат прасета в „задния двор“.

До момента в цяла България са открити 20 зарази сред диви свине и 22 – сред домашни.

Заради чумата по свинете в 4 области в страната вече е обявено бедствено положение: Русе, Добрич, Плевен и Разград.


Специалистите алармират за опасна ситуация в целия свиневъден сектор на България и сочат като основна причина за предаване на заразата пренасянето на калта по обувките и гумите на автомобилите, неспазване на санитарна хигиена, както и ниската степен на биозащита или въобще липсваща такава.