"Арсенал": Импресия в зелено

Импресия в зелено - това видя репортерското ни око в "Арсенал" през първия ден след настъпването на астрономическото лято у нас. Обширни зелени пространства, грижливо окосени площи с отмарящо свежа трева, хармонично аранжирана растителност, подредени многогодишни дървета, водни пръскала и ръчно напояване на градинки и цветни лехи.


Това е само част от ландшафта в мащабното предприятие. Към всички тези N+1 нюанса в зелено, които грабват погледа, се прибавят и талантливите решения на самите арсеналци, вложили технически умения и креативност в оформлението на пространствата пред производствените сгради. Като тези симпатични и удобни люлки за отмора в обедната почивка, направени от излязли от употреба чертожни дъски пред Управлението на Завод 12. Или пък украсеният с висящи червени мушката огромен цилиндър пред един от близките цехове, или кашпите с цветя, намигащи от прозорците...