Тазгодишният бюджет на Община Казанлък, е разумен, балансиран, съобразен с реалностите бюджет, приоритетите в който създават предпоставки за един успешен мандат.
Това е тезата на общинските съветници от групата на местната коалиция „Алтернативата на гражданите“ за приетия на 1-во четене бюджет на общината.

Според председателя на ПК по бюджет и финанси в Общинския съвет на Казанлък Пламен Стайков, в тазгодишния общински бюджет има ясно очертани социални политики, както и справедливо разпределение на средствата в Инвестиционната програма за населените места от общината.

8-те общински съветника от „Алтернативата на гражданите“ са категорични, че приоритетите в Инвестиционната програма са правилно подредени в дългосрочен аспект.

Стайков акцентира на ясната социална насоченост на голяма част от заложените за финасиране мерки в новия бюджет.


Финансовата помощ за младите семейства, разширяването на стипендиантската програма в здравеопазването, повече средства за пенсионерските и спортните клубове и повече средства за храна в детските заведения, по-евтиният купон в Детската млечна кухня, са добри ангажименти, считат съветниците от „Алтернативата на гражданите“.
Като препоръка за ангажимент и решение в перспектива от страна на местната власт, председателят на ПК по бюджет и финанси в Общинския съвет посочва подобряването на екологията в общината и по- конкретно: мерки и варианти за справяне с мръсния въздух в Казанлък, в резултат на използването от гражданите на дърва и въглища за отопление.
Бихме подкрепили рационални предложения по отношение на газификацията или други мерки, които ще доведат до преориентиране на гражданите, що се отнася до отоплението през зимните месеци, допълни Стайков.


Търсене на по- гъвкави форми за справяне и с проблема „паркиране в Казанлък“, е друга мярка, която трябва да намери своето бюджетно отражение и решение в бъдеще, счита шефът на бюджетната комисия в Съвета.


Общинският съветник от „Алтернативата на гражданите“ и член на комисията по бюджет и финанси Добрин Драгнев посочи, че увеличението с 14% на собствените приходи, създава предпоставки за финансиране на социално ангажираните приоритети.
Запознати сме в детайли с бюджета и считаме, че той създава добри предпоставки да се надгражда постигнатото, допълни Драгнев.
Единодушно общинските съветници от „Алтернативата на гражданите“ подкрепиха тазгодишния общински бюджет на община Казанлък, в който роля за съставянето му има досегашният член на групата и дългогодишен председател на Бюджетната комисия в местния парламент Драгомир Петков. Петков е настоящ заместник-кмет по икономика, инвестиции и собственост .


За финансовата 2020 година Община Казанлък ще разполага с рекорден за последните 30 години бюджет, в размер на 66 996 693 лева.
За делегираните от държавата дейности общината ще получи 39 016 721 лева.
Други 27 979 972 лева трябва да се съберат като приходи от местните дейности.
Най- много средства от бюджета- почти 27 млн. лева отиват за образование, следвани от средствата за социални дейности- 4 млн.107 хил. лева. Трети по разход са средствата за общинската администрация почти 2,4 млн лева и на четвърто място- парите за здравеопазване- 2млн.358 хил. лева.


За 9 252 414 лева е разчетена Инвестиционната програма на община Казанлък за тази година, като преходните обекти в нея са за 4 893 391 лева. Такива са ремонта на надлез „Катекс“, третият етап на ремонта на водопровода в квартал „Изток“ и ремонт на улици и тротоари в същия квартал.
В новия бюджет са заложени увеличенията с 10% на заплатите в общинската администрация на Казанлък и културните институции от началото на тази година, както и увеличение от 14% на заплатите на медицинските сестри и с 18% на помощния персонал в детските заведения.
Общо средствата със социална насоченост в новия бюджет на общината са в размер на над половин милион лева.
В тези средства са и сумите, които ще се изплащат под формата на ваучери, на стойност 500 лева за година, за новородени деца в общината, както и поевтиняване на храната в детските ясли и градини.
В новия бюджет се залага двойно да се увеличат и парите за обучение на лекари – специализанти, които общината издържа. През новата година се предлага към тази програма да се включат и медицинските сестри и акушерки.
Сред гласуваните средства на първо четене в новия проекто- бюджет на община Казанлък за тази година е и планираното 20% увеличение на средствата за издръжка на спортните клубове, както и 22% повече пари за издръжката на пенсионерските клубове.

Два пъти повече ще са парите и за фонд „Бедствия и аварии“. С толкова ще нарасне и сумата, отпускана на граждани като еднократна помощ при скъпоструващо лечение.
С близо 913 хиляди 333 лева Общината ще трябва да дофинансира текущите и капиталови разходи по внедряването на мерки за енергийна ефективност в ДКЦ-1 Поликлиника.
Други 650 хил. лева ще са нужни за дофинансиране на възнагражденията на работещите в „Общи държавни служби“, със 187 хил. лева ще се дофинансират от Общината започнали вече ремонти в социалните домове на територията на общината.


В новия бюджет са заложени и 100 хиляди лева за лихви и резерви, като близо милион лева ще са нужни за последното плащане по взет кредит от Общината, в размер на 4 млн. лева за изплащане на тежестите по т.н „,дупка“ на мястото на бившата Инфекциозна болница, сега търговска верига в Казанлък.
Размерът на общинския дълг през тази година е 7 850 935 лева и е формиран от три дългосрочни общински заема, свързани с финансиране на различни проекти .

Заради всички тези свои качества и параметри, тазгодишният общински бюджет на Казанлък и 19-те населени места ще получи подкрепата и на второ четене от общинските съветници на "Алтернативата на гражданите".

Второто четене и окончателноот гласуване на бюджет 2020 на община Казанлък е утре- 6-ти февурари, на заседание на Общинсикя съвет в града.