Ако през месец ноември започне асфалтирането на улиците, разкопани по проекта на ВиК-Стара Загора, за следващата година ще останат малко от тях за възстановяване. Така гражданите ще могат да бъдат по-спокойни предвид предстоящите зимни месеци. Това каза кметът на община Казанлък Галина Стоянова след нарочна среща с представители на водното дружество в Стара Загора и собствениците на трите фирми изпълнители на строителните дейности по ВиК-проекта. „Няма да приемем улици, които не са възстановени според нашите изисквания”, категорична е Стоянова. Но тя отбеляза, че в случая контролни функции Общината няма, тъй като възложител по проекта е ВиК-Стара Загора. И допълни, че средства за обновяване на улици ще бъдат предвидени и в общинския бюджет за следващата година.

На въпроса ”Кога ще започне възстановяването на улиците?”, зададен от Общината на тази среща, отговорът на изпълнителите е: „При наличие на финансов ресурс”. По думите на кмета Стоянова, фирмите са заявили, че имат затруднения от финансово естество, поради факта, че нямат възстановени средства по проекта от старта му в Казанлък през месец март т.г. Освен това, от Оперативна програма „Околна среда”, по който се финансира възобновяването на водопроводната и канализационна мрежа в област Стара Загора, неколкократно искали смяна на документи, което също бавело и затруднявало работата на изпълнителите. Но, отново по думите на Галина Стоянова, фирмите очаквали до дни средствата, разходвани по изпълнението на проекта, да им бъдат възстановени. Освен това, трите фирми щели да ползват пътно-строителната фирма „Ес Би Ес” за асфалтиране, с която и Община Казанлък има рамково споразумение за обновяване на уличната мрежа. Така че, може да се постигне договореност „Ес Би Ес” да остойности възстановяването на улиците, като тези, включени в капиталовата програма на Община Казанлък ще бъдат платени от Общината, а другата част – по проекта на ВиК-Стара Загора. Предстои да започне възстановяването на няколко улици в града, сред които „Преображение”, „Георги Кондолов”, „Марица”, „Илинден” и др.

По думите на кмета Общината има екипи, които наблюдават работата на изпълнителите – например се следи за водосточните шахти, за възстановяване на изкопите. По същия начин Общината ще иска от изпълнителите възстанововяване на тротоарите, а уличните платна да бъдат възстановени и преасфалтирани не само на местата, където е разкопано, а по права линия.

По-добра организация при осигурена промяна на движението и навременно намиране на технически решения, също са част от елементите в работата на изпълнителите, които се нуждаят от подобрение и за които Общината ги е информирала. Според кмета Стоянова, сигналите на гражданите за изкопи до входовете на домовете им, за пропаднали изкопи и други такива нередности, участниците в срещата са били конкретно информирани. Поставени са и въпросите за запрашеността в града и унищожението на затревени площи. От страна на фирмите изпълнители са получили увереност, че ще имат предвид всичко това и са били отзивчиви в изслушване на забележките, поставени както от Общината, така и от гражданите.

Крайният срок за приключване дейността по ВиК-проекта за Казанлък е май 2023 година.