9 акта на родители са съставени в Казанлък от органите на реда от началото на 2019 година досега, заради това че техните малолетни или непълнолетни деца са били в заведения и на обществени места след определените от Закона вечерни часове. Съгласно установените норми, за малолетни – до 14-годишна възраст, този час е 20 часа, а за непълнолетните – от 14 до 18 години – 22 часа. Това съобщиха от отдел „Закрила на детето” към дирекция "Социално подпомагане" в града на розите на срещата, организирана от обществения посредник Гинка Щерева по повод лятната ваканция и посещението на дискотеки и обществени места от ученици. При първоначално нарушение на подрастващите родителите им се глобяват 300 лева, а при повторно нарушение в рамките на една година от установяване на първото, глобата нараства до 1000 лева. Глоба отнасят и търговските обекти, основно питейни заведения и дискотеки, където са открити нарушенията, като глобите при тях са в пъти по-високи, като започват от 2000 лева.

В срещата, инициирана от омбудсмана Гинка Щерева, участваха представители на отдел „Закрила на детето”, на Община Казанлък, на заведенията „Белийза” и дискотека „Десперадо”, медии. Поводът за дискусията е жалба на група родители до обществения посредник срещу достъпа на децата им в заведения, които работят до 24 часа и с удължено работно време през лятото.

„Чия трябва да бъде отговорността за това и чия роля трябва да се засили - зададе въпрос към присъстващите Гинка Щерева - на родителите, на институциите, на собствениците на заведения?”. Единодушно бе изказано мнението, че основна отговорност за това имат родителите, съответно настойниците или попечителите. Тяхна е главната роля и грижа, за тях са и санкциите при нарушение от страна на децата им. Представителите на трите заведения бяха категорични, че механизмът за спиране на малолетни и непълнолетни в тези обекти е пропускателният режим, който те спазват.

С настъпването на лятната ваканция идват и изкушенията децата да стоят навън до късно, да ходят по дискотеки и заведения до среднощ, затова и срещата бе провокирана от този казус – да не се размива отговорността. Тя е първо на родителите, а след това на останалите във веригата – заведения и институции. А и самите подрастващи трябва да са наясно, че освен права, имат и задължения, така както всички граждани в държавата. По тази важна, но и деликатна тема работи и през втория си мандат общественият посредник на Казанлък Гинка Щерева, която провежда срещи с подрастващи за повишаване на правната им култура, подготвя специализирани материали за тях и организира редица други инициативи сред младите хора.