Мерките за борба с коронавируса ще продължат и през следващата година и е твърде възможно работещите да се наложи да ползват допълнително неплатен отпуск.
Да се признават за трудов стаж при пенсиониране 60 дни неплатен отпуск бе внесено като предложение в НС преди второто гласуване на промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. По този начин могат да се гарантират правата на работещите.
Друго предложение, внесено в парламента, се отнася до пенсионери, които получават намалена пенсия от НОИ, заради вноските им във втория стълб. Според направеното предложение техните пенсии следва да бъдат преизчислени от 1 септември 2021 г.
Това засяга военни, полицаи и хора с инвалидна пенсия, които все още не могат да получават втората си пенсия, поради това, че не са навършили изискуемата по закон възраст за пенсиониране.