31 души за местния вот и 29 души за националния референдум ще се възползват от подвижната избирателна кутия. Най-много са хората в Казанлък - 28, един в Шипка и двама в Ръжена. Това са граждани с трайни увреждания на територията на община Казанлък, които са подали заявления до 4 октомври 2015 година.

ОИК назначава една на брой подвижна избирателна секция (ПСИК) на територията на Община Казанлък: Секция № 088, в помещение в сграда на общинска администрация с адрес – гр. Казанлък, ул. „Розова долина“ № 6 и към нея назначава една обща ПСИК, която да обслужва двете подвижни избирателни кутии за двата избора - за изборите за общински съветници и кметове, както и за националния референдум на 25.10.2015 г. в Община Казанлък, с които да се обслужват всички 87 броя секции на територията на община Казанлък.

На снимката: Избори 05.10.2014 - Пеньо Ганарев на връх 100-годишния си рожден ден