22 са бежанците от Украйна, настанени в Стара Загора

В Старозагорска област има 30 колективни средства за защита на населението (скривалища), които са собственост на МВР. В Стара Загора и в Казанлък има по 8 скривалища, които са собственост на юридически лица. В малките населени места също има такива обекти, собственост на юридически лица. Съгласно изискванията на ЗУТ всички по-нови сгради също разполагат с подземни помещения, които могат да изпълняват ролята на средство за защита. Това съобщи комисар Стоян Колев, директор на РД ПБЗН, по време на заседание на Областния съвет по сигурност.

На заседанието е била обсъдена ситуацията с бежанците в региона и готовността на Старозагорска област за предоставяне на възможности за настаняване на бежанци от Украйна. От изнесените данни стана ясно, че в момента на територията на областта са настанени 17 украинци в частни квартири в Стара Загора и 5 души в Международния младежки център в града. Засега обаче никъде извън областния град не са настанявани украински граждани.

Представителите на 11-те общини докладваха готовността за настаняване на бежанци и базите, с която разполагат. Всички общини декларираха, че имат възможности да поемат хора от Украйна както в общински жилища, така и в частни имоти. От ОД МВР напомниха, че украинците следва в тридневен срок след пристигането си да се регистрират в служба „Миграция“ към всяко Районно управление в общините. Това може да бъде направено от лицето, което ще им даде място за настаняване или е задължение на общините, ако те предоставят място за настаняване.

Стефка Абаджиева, директор на БЧК-Стара Загора, заяви, че червенокръстците са в национална благотворителна кампания от 27 февруари. Нуждите на пристигащите у нас украинци са най-вече от хигиенни материали, спално бельо и нови дрехи и обувки. БЧК е разкрила допълнителни пунктове за дарения в цялата област.

На Заседанието на Областния съвет по сигурност бе взето решение да се създаде координационен център, който да синхронизира и обобщава информацията и действията на институциите и на общините. Ще бъде отворена и телефонна линия в Областна администрация, на която нуждаещите се от съдействие ще могат да задават въпроси и да получават информация.