242 са свободните работни места, които обяви днес Бюрото по труда в Казанлък. Сред най-големия брой незаети позиции за пореден път са за специалисти със средно техническо образование – оператори на ЦПУ, настройчици, машинни оператори, оператори на преса, контрольори, стругари, фрезисти, шлосери, шлайфисти, монтажнци, заварчици. От тях най-търсени са шлосерите, фрезистите, монтажниците на изделия от метал, работници за сглобяване на детайли.

Тенденцията техничарите със средно образование да са най-желаните работници в предприятията на територията на община Казанлък се запазва от близо от една година. Търсят се още апретурист, шивач, тапицер, машинен оператор в пералня.
Магистър по агрономство за асистент по фитопатология, технология на етерично-маслените култури или поливно земеделие се търси от близо година, както и специалисти с висше образование – микробиолог и химик. Сред свободните позиции са тези за счетоводител, офис мениджър, началник-склад, социален терапевт, помощник-възпитател, музикален ръководител, читалищен секретар, детегледач.


Бюрото по труда в Казанлък предоставя подробна информация за естеството на работното място и за работодателя на търсещите работа по обявените свободни позиции, ако са регистрирани на борсата. Такива могат да бъдат както безработни лrца, така и работещи, които си търсят друга работа, учащи се или пенсионери, желаещи да работят.