209 избиратели гласуват за първи път, 4-ма са столетниците

Близо 65 хиляди са гласоподавателите на местните избори в община Казанлък

209 са имащите право на глас в община Казанлък, които ще го упражнят за първи път на Местни избори ‘2019. Четирима са столетниците, които ще гласуват на 27 октомври. В действителност, единствен ветеранът от Втората световна война Христо Чукурлиев е с изпълнен век към датата на изборите. Той е роден на 22 септември 1919 година. Останалите трима дълголетници празнуват рождени дни в края на годината.

По предварителни избирателни списъци гласоподавателите в община Казанлък на местните избори тази година са 64 690. От тях избирателите в населените места на територията на общината са 20 330. Те ще гласуват за общински съветници, за кмет на община Казанлък и за кметове на населени места. Това са гласоподавателите в Бузовград, Горно Черковище, Долно Изворово, Дунавци, Енина, Копринка, Крън, Кънчево, Овощник, Розово, Ръжена, Хаджи Димитрово, Черганово, Шейново, Шипка, Ясеново. В три от населените места – Горно Изворово, Средногорово и Голямо Дряново, ще бъдат назначени кметски наместници, както досега. В град Казанлък избирателите са 44 360, също по предварителни списъци. Хората тук ще гласуват за общински съветници и за кмет на общината.
Избирателните списъци към момента са предварителни, тъй като до 12 октомври е срокът, в който всички с постоянен адрес, различен от настоящия, могат да подадат заявление в отдел „ГРАО” за вписване в избирателните списъци по настоящ адрес. За тези избиратели се изисква 6-месечна уседналост, т.е. те трябва да имат валидна регистрация по настоящ адрес към 26 април 2019 година.

Общо 88 са избирателните секции, една от тях е подвижна. Важно е да се знае, че избиратели с трайни увреждания, които желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, трябва да подадат писмено заявление, придружено с копие на документ от ТЕЛК или НЕЛК, до12 октомври 2019 г.

Общинската избирателна комисия в Казанлък публикува на официалния си сайт одобрените предпечатни образци на бюлетини за гласуване на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в община Казанлък. В сайта на ОИК могат да се видят образците на 18-те бюлетини за избор на общински съветници, на кмет на община Казанлък и кметове на населените места на територията на общината.

ОИК-Казанлък обяви и избирателните секции, предназначени за гласуване на избиратели с увредено зрение и затруднения в придвижването. Те са 4 и се намират в сградите на детски градини № 2, № 16 и № 22 и в ОУ „Чудомир”.
До 19 октомври могат да бъдат отстранявани непълноти и грешки в избирателните списъци, което става след подаване на писмено заявление.