18 ученици от 11 клас на Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ започват от 20 септември практическо обучение в реална работна среда в „Арсенал“ АД по системата за дуално образование. 14 от тях са от паралелка „Мехатроника“, четирима – от паралелка „Машини и системи с ЦПУ“.

Основната част от единадесетокласниците ще се обучават за оператори на металорежещи машини в цехове на заводите 1 и 5 в дружеството, двама ще бъдат на практика в конструктивния отдел на КАПП.

Съгласно изискванията, всички ученици, обучаващи се в „Арсенал“ по програмата за дуално образование, сключват двугодишни договори с дружеството, преминават през задължителен инструктаж и усвояват практически знания и опит под надзора на наставници. За времето на професионалното си обучение във фирмата учениците получават възнаграждения по силата на сключените договори, като от тях се изисква да спазват трудовата дисциплина, да следват стриктно установените ред и правила в предприятието.