17 арсеналци официално получиха дипломите си за магистър-инженери по специалността „Технология на машиностроенето” от Технически университет – София, Инженерно-педагогически факултет и колеж – Сливен, на 15 декември. Това е вторият арсеналски випуск, който завършва магистърски курс във филиала на Техническия университет в Сливен. Най-висок успех имат три дами от дружеството – Кристина Мачкова – 5.96, Боряна Габарова – 5.96, и Ирена Матева – 5.75. Повече от два часа продължи церемонията, която се проведе в залата на Драматичен театър „Стефан Киров” в Сливен. От випуска се дипломират общо 425 абсолвенти – професионални бакалаври, бакалаври и магистри от различни специалности. На връчването на дипломите бяха ректорът на Техническия университет проф. д-р инж. Иван Кралов, ръководителят на Инженерно-педагогическия факултет и колеж в Сливен проф. д.т.н Станимир Карапетков, деканът на ИПФ-Сливен доц. д-р инж. Невен Кръстев и други. Сред официалните гости бяха областният управител на Сливен инж. Маринчо Христов, заместник-кметът на Община Сливен Пепа Чиликова и ръководители на други институции и от фирмите партньори. „Арсенал” АД бе представен от инж. Николай Куцаров, който е и един от преподавателите на абсолвентите. Дипломите на новите инженери връчиха доц. д-р Михаела Топалова, която е водила обучението по „Технология на машиностроенето” и доц. д-р Милко Йорданов, водил лекциите по „Материалознание”. Ритуалът започна по традиция с полагането на Галилеевата клетва, след изпълението на Студентския химн и химна на Техническия университет, и завърши с традиционното хвърляне на шапките пред сградата на театъра.

Официалните лица пожелаха успех на своите възпитаници, да продължат да се обучават и да помагат и на хората около тях, да се усъвършенстват, защото знанието е най-добрата инвестиция. Поздравителен адрес бе прочетен и от името на генералния директор на „Арсенал” АД инж. Николай Ибушев.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
По случай тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от Випуск `2023

Уважаеми професор Кралов,
Уважаеми професор Карапетков,
Уважаеми випускници,
Приемете моите сърдечни поздравления по случай тържественото връчване на дипломите на абсолвентите от випуск`2023 на ИПФ - Сливен.

Уважаеми преподаватели,

С Вашата дейност Вие непрекъснато доказвате възможностите на учебното заведение в подготовката на висококвалифицирани кадри и специалисти с висше образование за нуждите на българската индустрия.

Скъпи абсолвенти,
Надявам се, че желанието да се развивате ще продължи и след получаване на дипломите, защото при съвременните технологии и оборудване знанията трябва непрекъснато да се усъвършенстват. Следвайте мечтите си и с готовност приемете предизвикателствата на времето. Бъдете смели и вървете напред! Успешна професионална реализация и на добър път!