10 специалисти от Казанлък, сред които двама от „Арсенал“ АД, защитиха на 8 юли дипломните си работи, при завършването си на магистърска степен по специалността „Технология на машиностроенето“. Изпитът се проведе в сградата на Техническия колеж в града на розите. Председател на държавната изпитна комисия бе проф. д-р инж. Койчо Атанасов, а състава ѝ включваше преподаватели в Инженерно-педагогически факултет-Сливен на Технически университет - София, и представители на фирмите партньори. Сред тях бе и инж. Владимир Чучумишев, ръководител на направление „Образование и квалификация“ в „Арсенал“.
На 10 юли в Учебния център още 11 арсеналци ще защитят своите дипломни работи, които пряко са свързани със специалното производство на дружеството.
Най-голямото машиностроително предприятие в страната продължава да подкрепя повишаването на квалификацията на кадрите, които работят в дружеството.