08.08. Живот след смъртта

Днес е особен ден в календара- осмият ден на осмия месец от годината. Невероятен ден като символика, енергийна сила и смисъл.

Ето нещо повече за значението на числото 8, което определя довйно днешиня ден.

ЧИСЛОТО 8

Универсални значения.

Число на материалния успех и на светската ангажираност. То е четворно уравновесено, защото когато се разполови, двете му части са равни (4 и 4), и когато пак се разполови, частите му си остават равни (2 и 2, 2 и 2). Гърците го наричали числото на справедливостта заради това, че се дели на равни и еднакви четни части. То символизира стабилност и завършеност. Осем представлява и цикъла на времето, защото четирите сезона се подразделят още веднъж на две - лятно и зимно слънцестоене и на две равноденствия.

В християнската символика 8 представлява живота след смъртта. То е число на прераждането и на божествата в свитата на Тот. Смята се, че числото осем представлява единението на двете сфери - небесната и земната. То е числото на силата, която съществува между земния порядък (квадрата) и космическия ред (кръга). Свързва се със змиите, обвиващи вълшебния жезъл кадуцей, с уравновесяването на силите, равновесието на различните форми на власт и с безкрайността, чийто математически символ е легналата на едната си страна осмица. Осем има двойствена природа (видима от самото число - едно кръгче върху друго кръгче) и понякога представлява упадък и възход. Пълната противоположност или преобръщането, както и разместването на нещата са една неизменна възможност за това число.

Символи. Плутон,- Деметра, Темида, изображението на справедливостта с издигнат нагоре меч и везни в лявята ръка (символ на човешката справедливост).

Знак. Двойният квадрат.Учителят Петър Дънов има теза, според която всички хора в света представляват живи числа. Ето как ги описва той осмиците в живота:


"Числото осем (8) е смирението. 8 е трудно число, но може да помогне понякога да си свършите работата. 8 е число на затвор, на ограничения. Това число е последното, на което можете да разчитате. Когато човек иска да се смири или да смири някого, дава му нещо (я орехи, я друго, но на брой 2, 4 или 8), а Господ, когато дава богатство на човека, това значи, че иска да го смири.

Числото 8 означава най-големите страдания, допустими за човека. Лошият човек може да се изправи пред числото 8 - то е число на безконечността, на вечността.

Дойдете ли до числото 8 в живота, ще знаете, че външните условия са по-силни от вас. За да се справите с тези условия, очите ви трябва да бъдат отворени на четири и съзнанието будно.".Личностна характеристика.

Това е числото на борбата, упоритостта и материализма. Осмиците са хора или на големия успех, или на големите провали. При тях няма междинно положение и провалите им могат да бъдат точно толкова поразителни, колкото и успехите им. Те са пламенни, ревностни и притежават способността да виждат нещата в перспектива. Тези качества им дават силата и амбицията да се прицелват в материални блага и да си поставят материални цели, които обикновено постигат.

Осем не е щастливо лично число и хората, които го имат, често преживяват нещастия, загуби и унижения. Много често мотивите им остават неразбрани и някои от осмиците са големи самотници. Когато обаче силната им личност и дълбоката им страстна натура се съчетае с неуморима трудоспособност, често успяват да стигнат високи властнически постове. Те са мъдри, нагаждат се към променящите се обстоятелства, издържливи са и изключително устойчиви като характер.

Отрицателните осмици често биват безмилостни, неотстъпчиви и безскрупулни в живота си. Повечето са надменни, а други пък се превръщат в гузни играчки. Числото осем, когато е свързано със събития в бъдещето, означава период, в който трябва да се предприемат големи и напредничави начинания, но само за онези, които са готови да работят неуморно и да поемат отговорност. Всеки, на когото предстои брак, трябва да обмисли този свой ход много сериозно и да обърне специално внимание на финансовата осигуреност.

В личния си живот осмиците често страдат, при това болезнено, от ревност и непрекъснато трябва да бъдат уверявани в любов и преданост. На самите тях обаче им е трудно да изразяват чувствата си, но иначе са лоялни и предани партньори, макар и това да не личи. С тях не се живее лесно, тъй като гледат на кавгите и скандалите като на естествена част от ежедневието. Това са хора, които изпитват крайно противоположни чувства - понякога са груби, безцеремонни и недостижими, а друг път - нежни, внимателни и отзивчиви.

Ключови думи

Положителни - материалистични, издържливи, упорити, ексцентрични, способни на съсредоточено усилие.

Отрицателни - неотстъпчиви, безмилостни, безскрупулни, надменни, гузни, лишени от късмет.

Положителното начало.

Осмиците се изразява в тяхната екзекутивна сила, в способността им да постигнат успех в материалното при реализирането на своите цели към властта, материалната свобода. Правилната им оценка на нещата и чувството им за самоконтрол им отрежда ролята на водачи, което пък от своя страна често ги довежда до самоуправление.

Негативно начало. То се рамкира в неправилното изразхозва-не на енергията, в груб материализъм и меркантилност, в амбиция за власт, както и в нетолерантност към околните и деформирана оценка за нещата.

Разрушително начало. Жестокост, насилие, безсъвестност, потискане на останалите, несправедливост, отмъщение, заплаха над другите.


Източник: Блог.бг