24 точки са включени в дневния ред на ноемврийското заседание на Общинския съвет в Казанлък, което ще се проведе на 24-ти. Акцент в програмата е предложението за изменението на бюджета и инвестиционната програма на общината. Приходната част в бюджета се предлага да бъде променена от 91 844 628 лева на 93 411 786 лева, разходната е при същите параметри, като 1 279 000 лева се добавят от краткосрочен заем. Инвестиционната програма нараства от
9 839 300 лева на 11 597 580 лева. Корекцията се налага, поради поскъпването на цените на материалите и услугите, пряко свързани с изпълнението на заложените инвестиционни проекти. Увеличава се и лимитът за поемането на нов общински дълг на 7 753 334 лева.
По този начин ще може да се завърши успешно благоустройството на междублокови пространства в различни райони на града, ще продължи обновяването на стадион „Севтополис“, изработването на проект за реставрацията на сградата на „Военен отдел“, изграждането на допълнителен корпус в ППМГ „Никола Обрешков“, финансовото обезпечаване на ИК „Искра“, ремонти на училища, детски градини и ясли и други обекти и дейности.
Съветниците трябва обсъдят и предложението за кандидатстването на Община Казанлък по процедурата „Грижа в дома“ по Програма „Развитие на човешките ресурси“. По този начин 180 жители на общината ще получат здравно-социални услуги за период от 12 месеца. Съветниците ще обсъдят и създаването на общинско предприятие в сферата на туризма – „Казанлък Арт“, което ще се ангажира с развитието на сектора в общината – с рекламната дейност, разработването на програми и стратегии, с които ще се популяризира богатото културно-историческо наследство на района.