На първото за годината заседание на Общинския съвет в Казанлък, на 26 януари, съветниците ще трябва да одобрят предложението на Общината да се кандидатства по Проект „Красива България“ за Детската академия за развитие на таланти в Розово. Това е четвъртият етап от реконструкцията на бившето ОУ „Св. Кв. Кирил и Методий“. Той ще включва благоустрояването на парковите пространства и двора, както и на подовите настилки и осветлението в сутерена. За това ще са необходими до 265 000 лева, като в предложението се предвижда общинското участие да е в размер на 79 на сто от споменатата сума – до 186 130 лева. Причината за това е, че при съфинансирането се изисква минимум от 50% общинско участие, но при предлагането на по-голям дял на финансов ангажимент, кандидатите получават по-висока оценка. В предложението е записано и обезпечаване на авторския и строителния надзор, геодезическо заснемане, въвеждането в експлоатация и договорите с експлоатационните дружества, за което ще са необходими 4600 лева.
В дневният ред на заседанието на казанлъшките старейшини са включени общо 13 точки. Сред тях са приемането на Общински план за младежта за 2023 година, приемане на отчета за работата на Общинския съвет, приемане на изменения и допълнения към No 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински
жилища и други.