Трето поред заседание на Общинския съвет в Казанлък ще се проведе при закрити врата поради извънредната епидемична обстановка в България. Редовната сесия на местния перламент е насрочена за 28 май, но предложението е да бъде закрито заседание, без участието на гости, журналисти и граждани заради ситуацията с коронавируса.

25 са точките в дневния ред на заседанието, по които трябва да вземат решение общинските съветници. Сред тях е предложението на администрацията за поемане на общински дълг в размер на 4 379 000 лева за изпълнение на проект „Светът на траките”. Общата стойност на проекта е 6 735 429 лева с ДДС и включва консервация, реставрация и социализация на тракийска гробница и култов комплекс „Оструша”, изграждане на велоалея от Крън до град Шипка, изграждане на туристически комплекс „Светът на траките”. Във връзка с процедурите по изпълнението на проекта и предоставяне на безвъзмездната помощ за тяхното осъществяване, е необходимо мостово финансиране в размер на 4 379 000 лева, което може да бъде осигурено от Общината с поемане на този общински дълг.

В дневния ред на предстоящото заседание са включени още точки з, свързани с разпореждане на имоти. Включени са и доклади относно годишните финансови отчети за 2019 година на петте общински дружества – „ДКЦ – Поликлиника”, МБАЛ „Д-р Христо Стамболски”, „Казанлъшка Искра”, „Балканинвест”, „Индустриална зона Казанлък”.