Новите правила и процедурата за избор на нов състав на Младежкия общински съвет ще бъдат представени на 15 февруари 2017 г., сряда, от 18:00 ч., в залата на Младежкия дом.


Членове на съвета са момичета и момчета, на възраст между 15 и 29 години, мотивирани да работят в екип и да реализират инициативи и дейности, чрез които да се подобри качеството на живот на младежите в община Казанлък. Сформирането на състава се осъществява изцяло на свободен принцип, но желаещите трябва да са ученици или млади хора с постоянен адрес на територията на общината.