Новосформираният Младежки общински съвет с мандат 2019-2022 година проведе тържествената си сесия, с която постави началото на своята работа. Новият състав на младежката структура включва 25 момичета и момчета от средните училища на територията на община Казанлък. По аналогия на общинските съвети, първото заседание на новоизбрания Младежкия общински съвет бе ръководено от най-възрастния съветник - 20-годишният Мартин Михалев. Той представи дневния ред на заседанието, който включва връчване свидетелствата на новоизбраните съветници и избор на председател на Съвета. От шестте предложения за председател с едногодишен мандат с явно гласуване, бе избран ученикът от ППМГ „ Никола Обрешков” Христиан Трошанов. Новоизбраните съветници от Младежкия общински съвет произнесоха и своята първа тържествена клетва. На следващата сесия на МОС ще бъдат определени и групите по интереси, като всеки от членовете на МОС може да участва максимум в две групи. Младежкият общински съвет ще заседава веднъж в месеца, в последната сряда.

Младите общински съветници бяха поздравени от кмета на община Казанлък Галина Стоянова и председателя на ОбС-Казанлък Николай Златанов.