Младежкият Общински съвет в Казанлък търси нови лица
Новите правила и процедура за избор на нов състав от млади общински съветници ще бъдат представени на 15.02.2017 г., сряда, от 18:00 ч., в залата на Младежкия дом в Казанлък. за това информира Николай Шампилев, старши експерт "Младежки дейности" в Община Казанлък.
По време на срещата всеки желаещ ще има възможност да се запознае с политиката и дейностите на Младежки общински съвет - Казанлък .
Представянето е открито и свободно за всички млади, позитивни хора на възраст от 15 до 29 години, с желание да сбъдват своите идеи, които имат желание да споделят знанията си с другите и да трупат управленски опит и умения.
Младежки общински съвет е група от момичета и момчета, мотивирани да подобряват качеството на живот сред младежите в Община Казанлък. Сформирането се осъществява изцяло на свободен принцип, но трябва да сте ученик или с постоянен адрес на територията на общината.