Без такси в детските ясли предлагат  БСП-съветниците в Казанлък. Кметът отвърна

Да се премахнат таксите в детските ясли, предлагат съветниците от групата „БСП - Лява България” в ОбС-Казанлък на второто четене на общинския проектобюджет за 2018 година. Това ще подпомогне младите семейства, ще има значителен социален ефект и ще се реализират целите и мерките, заложени в Общинската стратегия за демографско развитие, информира за мотивите на съветниците Областинят съвет на БСП-Стара Загора.

Да бъде завишена сумата на всички клубове на пенсионера, Българския Червен кръст и 4-те съюза на инвалидите, на слепите, глухите и на военноинвалидите, сочи внесеното предложение в местния парламент, което е изпратено и до кмета. Средствата от общинския бюджет, предназначени за финансиране на клубовете и съюзите, са на равнището отпреди няколко години, мотивират се съветниците. Допълнителното подпомагане на клубовете на пенсионера, на инвалида и други ще допринесе за по-добрата интеграция на възрастните хора в обществото, смятат от "БСП-Лява България".

Те настояват с 40 хиляди лева да се увеличи сумата за спортните клубове. „Казанлъшките спортисти имат много поводи за гордост и радост, още повече, че прославиха общината на национални, европейски и световни първенства. Спортните клубове обхващат и възпитават предимно младите хора и ние трябва да инвестираме в тяхното развитие”, убедени са съветниците социалисти.

През миналата година общинските съветници от групата на БСП проведоха редица срещи с жители на община Казанлък. Направените от тях предложения, някои от които подкрепени с подписки, социалистите включват като допълнения в Инвестиционната програма за 2018 г. на Общината - Приложение 13 на проекта за бюджет. Те касаят извършване на ремонтни дейности на редица обекти в Казанлък и населените места, асфалтиране на улици и други дейности от обществено значение.

Общата стойност на направените предложения е 463 000 лв. Във внесеното от тях предложение социалистите посочват и източника на финансиране на обектите със съответното разкриване на резерви в приходната част на бюджета на Община Казанлък за 2018 година.


"Предложението на групата общински съветници от БСП – за завишаване на приходната част на бюджета с близо половин милион лева, означава две неща", коментиар днес на пресконферениця в казанлък кметът на Общината Галина Стоянова.

По думите й, "първото е, че от БСП искат да се увеличат местните данъци и такси, нещо срещу което ръководството на общината е категорично против. Второто е, да предложим на ОбС един кух бюджет, който е нереалистичен и неизпълним", каза още Стоянова и уточни, че "кухите бюджети, които са залагани преди години са довели до това общината да има 6 млн. лв. задължения. Ние не може да допуснем това“, категоричен бе кметъ на община Казанлък Галина Стоянова.

Тя определи като реалистичен новия бюджет на Община Казанлък. Второто четене на Бюджета е утре, 31-ви януари от 9,30 часа.