97 402 лева са необходими за ремонт на покрива на сградата, където се помещава Школата по физика на Теодосий Теодосиев, след като наводнение е причинило сериозни щети. Средствата ще бъдат осигурени от Община Казанлък и фирма „Капрони”, съгласно процентното съотношение на собствеността 40:60. Това става ясно от докладна записка на кмета Галина Стоянова, която общинските съветници ще разгледат и гласуват на юнската сесия. Средствата, които Общината трябва да осигури, са 38 961 лева и ще бъдат за сметка на издръжката на общинска администрация – перо „Материали”.

59 933 лева струва новият сух фонтан в градското пространство, наречено КИАЦО – Културно-информационен и атракционен център за обслужване, който бе изграден на мястото на дългогодишната „дупка” в центъра на Казанлък. Старият гипсов фонтан бе разрушен в края на януари 2018 г. при вандалски действия от ученици и на негово място Общината направи нов. Както www.zakazanlak.bg писа, за над 1200 лева са оценени щетите, нанесени върху потрошения шадраван през зимата. Така или иначе, новият фонтан определено е по-доброто решение за градското пространство и събира много повече почитатели от гипсовия му предшественик. Средствата от близо 60 хиляди лева ще бъдат осигурени от бюджета на Общината от издръжката на дейност 122 „Общинска администрация” – „Външни услуги”.

Още предложения, касаещи изменение в Бюджета и Инвестиционната програма на Общината за 2018 година, са предложени на вниманието на Общинския съвет. Включени са асфалтиране на ул. „Плиска” в село Копринка, изграждане на видеонаблюдение в детски градини в Казанлък, закупуване на контейнери за Общинското предприятие „Комунална дейност и поддръжка на инфраструктурата”, предвидените 6000 лева за проектиране на горивна и отоплителна инсталация за НЧ „Искра-1860” се прехвърлят като субсидия на читалището за същата дейност. Икономисаните пари от 14 хиляди лева от новата пластика в парк „Розариум” да бъдат разпределени за изграждане на кът за отдих в село Черганово и за велоалея Казанлък-Копринка.

Всички тези и други промени, предложени от администрацията, предстои да бъдат гласувани от общинските съветници на 28 юни.