В Конферентната зала на Националната гимназия по пластични изкуства и дизайн „ Акад. Дечко Узунов“ в Казанлък бе представен проектът „ Спортът за устойчиво развитие на Казанлък“. Ръководителят на проекта Васил Флоров поясни, че проектът се изпълнява с административната подкрепа на Община Казанлък. Участници в него са ученици от Художествената гимназия и Професионалната гимназия по лека промишленост и туризъм. Продължителността на проекта е 9 месеца.Негов изпълнител е Клуб за спорт и приключения „ Свободен елемент“.
Целта на проекта е да стимулира физическата активност у младите, както и приобщаване на местните власти за благотворно влияние върху здравословното състояние и повишаване знанията за отговорно отношение към природата. „ С този проект ще допринесем да бъдат подобрени възможностите на общината по отношение на включване на спортни занимания в обществения живот на града, ще обърнем внимание на местните власти, на училищата и на младежите за връзката между активния и природосъобразен начин на живот, здравословното състояние на населението и опазването на околната среда“, разказва Флоров. В рамките на проекта ще бъдат проведени работни срещи в гимназиите и Общината, отборни занимания с учениците, ще бъде изработена интерактивна електронна карта с места за спорт и активности в община Казанлък, като картата ще бъде публична и със свободен достъп от сайта на Общината и туроператорските агенции. Ще бъдат проведени демонстрационно пътуване и младежка кръгла маса.