По теорията на айсберга съотношението на жертви на насилие, които са потърсили правата си, и такива, които си мълчат, са 1 към 10. В определени области като Ловеч, Видин, Монтана, Смолян, Шумен няма издадени заповеди за защита от домашно насилие. Докато област Пловдив е първенец по такива съдебни заповеди. Това не означава, че в първите области няма случаи на домашен тормоз, просто жертвите си траят и не сигнализират за този проблем.

Това стана ясно от пресконференция, посветена на жертвите на домашно насилие и на насилието, основано на полов признак, която бе дадена днес в Стара Загора.

51 съдебни заповеди за защита от домашно насилие са издадени в област Стара Загора от началото на годината досега. 38 от тях са за ограничаване на извършитгеля до жертвата, 9 са заповедите, с които насилникът е отстранен от общото жилище, 4 са случаите, в които съдът е разпоредил децата да живеят при пострадалия родител.

За 2015 година в България са издадени 2121 заповеди за защита от домашно насилие. В периода 2012 – 2015 година средно годишно над 1700 са случаите, при които извършителите на домашно насилие са с присъди от съответната съдебна инстанция.

88-90% от жертвите на насилие у дома са жени и възрастни хора. Законът за защита от домашно насилие третира, че и децата, свидетели на домашно насилие, също са жертви, дори и когато не са пряко засегнати


Информацията за домашното насилие и насилието, основано на полов признак, бе съобщена по повод 25 ноември - Международния ден за борбата с насилието над жени, както и във връзка с проведеното в Стара Загора двудневно обучение на полицейски служители, работещи по въпросите на домашното насилие. В него участват 60 служители от девет областни дирекции на МВР – Велико Търново, Габрово, Ловеч, Кърджали Плевен, Пловдив, Сливен, Стара Загора и Хасково. Обучението се провежда в рамките на проект „Подобряване на националната правна рамка в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и укрепване на капацитета на компетентните институции, занимаващи се със случаи на домашно насилие и насилие, основано на полов признак.

Пресконференцията по въпросите за домашното насилие и за работата на полицейските служители в тази посока дадоха зам.-директорът на Главна дирекция „Национална полиция” старши комисар Благородна Макева; инспектор Пенка Стоянова – национален координатор по проблемите на домашното насилие в МВР, инспектор; Десислава Викторова – отдел „Криминална полиция” при ГДНП, старши комисар; Николай Кирков -директор на ОДМВР-Стара Загора; комисар Илиян Илиев – началник на отдел „Охранителна полиция” при ОДМВР-Стара Загора и представители на фондация „Център Надя” и асоциация „Анимус” гр. София.
.