Механотехникумът се включва в Деня против насилието в училище

Професионална гимназия „Иван Хаджиенов” е учлището в Казанлък, което официално се включва в инициативите по повод Деня против насилието в училище, известен като Деня на розовата фланелка. Инициативата е част от поредицата кампании на Сдружение „Самаряни” против насилието въобще – срещу деца в училище, срещу домашното насилие, срещу трафика на момичета, срещу дискриминацията и други негативни явления в обществото, засягащи малолетни и непълнолетни.

С всички тези дейности се цели осъществяване на превенция и повишаване уменията на подрастващите да разпознават насилието и тормоза във и извън училище и да съумяват да го предотвратяват.

Всяка година последната сряда на месец февруари е посветена на борбата с тормоза в училище. Този ден е наречен Ден на розовата фланелка, като участниците в него носят розово, за да символизират своята позиция. Историята започва през 2007 г. като протест срещу инцидент с момче, което е облечено в розова фланелка и е подложено на тормоз от своите съученици в едно училище в Канада. През 2008 г. премиерът на Британска Колумбия обявява последната сряда от февруари за ден срещу тормоза в училище. Всяка следваща година все повече ученици го честват, идвайки в училище с розови тениски и дрехи, на които пише „Тормозът спира тук“ и „Ден на розовата фланелка“. Скоро инициативата се подема и от хиляди училища по целия свят. За първи път в България се отбелязва през 2012 г.

Още един проект на Сдружение “Самаряни” срещу насилието стартира през м. февруари. Благодарение на финансовата подкрепа на “Български фонд за жените” самарянският екип на проект “Лаборатория за НЕнасилие” ще реализира дейности, целящи намаляването на риска от попадане в ситуация на насилие или трафик за момичета на възраст между 14 и 19 години, от Старозагорска област, като се съдейства за повишаване информираността им за дискриминацията и насилието, основани на пола, “капаните”, свързани с отношенията на власт и контрол, последиците от влизане в такива връзки и възможните стъпки за успешно излизане от тях. В две средни училища на територията на Стара Загора, в рамките на 16 срещи учениците от горен випуск ще участват в кампанията - “НЕнасилие в моето училище!”. Общият бюджет на проекта е 2500 лв, а неговата продължителност е 6 месеца - от м. февруари до м.юли 2018 г.