Казанлъшко участие в Международната кръгла маса „ 70 години ЮНЕСКО - мир чрез образование, наука и култура”

Казанлъшко участие в Международната кръгла маса „ 70 години ЮНЕСКО - мир чрез образование, наука и култура”

Археологът в ИМ „ Искра” Красимира Стефанова взе участие в Международната кръгла маса „ 70 години ЮНЕСКО – мир чрез образование, наука и култура”. Стефанова получи покана за участие в авторитетния в качеството си на член на Националната комисия ЮНЕСКО за България към Министерство на външните работи. В работата на конференцията взе участие и Ерик Фалт – зам.-генерален директор на ЮНЕСКО. В работата на Кръглата маса свои доклади представиха Джордан Найду - Директор на дирекция „Образование за всички”, Сабина Коломбо - Началник отдел „Връзки с правителствените и неправителствените организации” и Мартин Леви - Председател на Комитета за връзка НПО-ЮНЕСКО. От българска страна, официални гости ще бъдат представители на Националната комисия за ЮНЕСКО, Министерство на външните работи, Министерство на културата, Министерство на образованието и науката, Българска академия на науките и Националния дворец на културата.
„ Започнатата подготовка за включване на гробниците от Долината на тракийските царе в Индикативната листа на ЮНЕСКО на световното наследство, както и постъпките за включване на Празника на розата в списъка с нематериалното наследство на ЮНЕСКО - това бе една от темите на разговор с Ерик Фалт”, поясни Красимира Стефанова.