Сертификати за обучение в страна от Европейския съюз получиха 20 възпитаници на ПГ „Иван Хаджиенов“ в Казанлък. По проект „CAD проектиране на нискоенергийни къщи“ те са били 20 дни на теоретично и практическо обучение в Дрезден, Германия, по програмата „Еразъм +“. Участието си в проекта и обучението в германския град те презентираха пред свои съученици, пред учителите си и пред представители на бизнеса в Казанлък. Момчетата и момичетата високо оцениха наученото в Германия, организацията на обучение там и практическите знания, които са получили. От своя страна, домакините от Дрезден са били впечатлени от българската група учащи се, от техния интерес и от нивото на владеене на английски език.Директорът на професионалната гимназия Мариана Демирева подчерта, че това е единственото училище в региона, което подготвя техници. Тя допълни, че темповете, с които се развива учебното заведение, означава едно – ще бъде възвърната славата и самочувствието на Механотехникума в Казанлък. Демирева благодари на всички, чиято заслуга са постиженията в професионалното образование в механотехникума днес и особено подчерта заслугата на бизнес партньорите – фирмите „Арсенал“ АД, „М+С Хидравлик“ и „Гуала Клоужърс тулс“, съвместно с които се провежда дуалното обучение.
Владимир Чучумишев, ръководител Техническо развитие в „Арсенал” АД, общински съветник от групата „Експерти за Казанлък“ и регионален координатор на Регионален академичен център на БАН в Казанлък, оцени високо усилията на ПГ „Иван Хаджиенов“ в посока на професионалното обучение и подчерта, че фокусът при реализацията на проекти е развитието на самия ученик и получаването на знания, които да надграждат наученото в училище. Философията на фирмата е да се подпомагат учебните процеси и учениците в дуалното образование, каза още Владимир Чучумишев и допълни, че предприятията инвестират сериозни средства в нови технологии и съвременно оборудване, които се нуждаят от квалифицирани кадри, които са сред вас. С поздравление за успехите се обърна към учениците и техните преподаватели и Марин Маринов, представител на „М+С Хидравлик“.


През изминалата учебна година ПГ „Иван Хаджиенов“ бе едно от двете училища в България, където се приложи Българо-швейцарският проект за дуално образование ДОМИНО. По тази програма се включиха 20 ученици от 11 клас на ПГ „Иван Хаджиенов" по специалността “Машини и системи за цифрово-програмно управление“, половината от които се обучаваха в „Арсенал“ АД. Тази година те продължават обучението си, към тях се прибавят и ученици от новия 11 клас в същата специалност на механотехникума, както и една паралелка по новата специалност „Мехатроника“.


Българо-швейцарската програма за дуално образование се изпълнява с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. В Казанлък фирмите, които заложиха на подготовката на професионални кадри още от ученическата скамейка и се включиха в дуалното обучение, са „Арсенал“ АД, „М+С Хидравлик“ и „Гуала клоужърс тулс“.