Четирима представят ПГ по транспорт в състезанието " Най-добър автомонтьор" в Бургас

Училищен кръг на Националното състезание „ Най-добър млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство” се проведе в Казанлък. В състезанието участваха ученици от 12 клас, специалностите „ Автотранспортна техника” и „ Електрообзавеждане на транспортна техника», разпределени в 5 отбора по 4 ученици. Трима състезатели от всеки отбор изпълниха практически задания за автомонтьори, а по един състезател от отбор изпълни индивидуално практическо задание за водач на МПС. Състезателите трябваше да решат и теоретичен тест с въпроси базирани на знанията им по двигатели с вътрешно горене, автотранспортна техника, експлоатация на автотранспортна техника, устройство на автомобила, електрообзавеждане на автомобила и теоретичен тест за оценяване знания и компетентността по Безопасност на движението по пътищата. Победители в състезанието са Стоян Стоянов, Росен Иванов, Иван Кирчев, Георги Георгиев, ученици в специалност „Автотранспортна техника“. Четиримата ще представят ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт на Регионално състезание на 25-26 март в Бургас.