Размерът на минималната работна заплата ще се повиши с 6,6% в сравнение с настоящата, реши правителството.
Предлаганият нов размер на МРЗ ще допринесе за намаляване на бедността сред работещите, намаляване на неравенствата в разпределяне на доходите, повишаване на покупателната способност и потреблението на най-нискодоходните групи от пазара на труда. Повишаване на мотивацията на работната сила и намаляване на нелоялната конкуренция – пише в прессъобщението на МС.
От 1 януари 2021 г. минималната работна часова ставка ще бъде 3,92 лв.