Необходими са и 70 специалисти в предачното производство, за кроене и шиене

258 свободни работни места за машинни оператори на металообработващи машини, стругари, шлайфисти, шлосери, фрезисти, работници за сглобяване на детайли, монтажници и други специалисти в сферата на машиностроенето, обяви Бюрото по труда в Казанлък. Местният бизнес търси още 70 работници за предачното производство, машинни оператори за изпридане на конци и прежди и за кроене, шивачи, гладачи. Кадрите, необходими за производствените предприятия в регион Казанлък, представляват над 80% от всички професии, за които са обявени свободни позиции. Това показва, че бизнесът продължава да изпитва потребност от специалисти с техническо образование и тази тенденция се очертава като трайна за пазара на труда в Казанлък.


Всъщност, подобна е ситуацията в цялата страна. Бизнесът изпитва остър глад за близо 200 професии, като проблемът с недостига на кадри се задълбочава, сигнализират от Българската стопанска камара. “Отдавна поставихме въпроса, че липсват квалифицирани работници и специалисти със средно професионално образование и този проблем е на път да се превърне в катастрофа”, коментира наскоро Томчо Томов, ръководителя на Националния център за оценка на компетенциите в БСК. Според камарата, липсата на специалисти и недостатъчно доброто качество на професионалното образование у нас в момента допринася и за отдръпване на чуждестранните инвеститори.


МОН се обърна по-сериозно към проблемите на професионалното обучение в средните училища. В новия Закон за училищното образование, влязъл в сила от 1 август, се акцентира върху професионалното образование и дуалното обучение. Още от миналата година в Казанлък бе въведен швейцарският модел за дуалното обучение в ПГ "Иван Хаджиенов". Реални стъпки за развитието на този вид средно образование, създаващ тясна връзка между обучението и практиката в сферата на машиностроенето, и стимулирането на младите хора в тази посока направи най-голямото машиностроително предприятие „Арсенал” АД.


В момента по Швейцарската програма за дуално обучение, по немски и австрийски партньорства са обхванати в професионално обучение общо близо 2000 ученици в 100 паралелки. Стремежът на Министерството на образованието е до 2023 година около 20 000 средношколци да бъдат включени в системата на дуалното образование. Според министъра на образованието и науката Меглена Кунева е наложително държава, бизнес и общини да подкрепят това образование, което може да бъде с много добра перспектива. Професионалното образование трябва да е устойчиво и да стане престижно, в тази посока трябва да работим и ние, и бизнесът, категорична бе министърът на образованието по време на своето посещение в Стара Загора през изминалата седмица. Според нея, 90% от професионалните гимназии в страната могат да преминат на подчинение на общините, с цел да са по-гъвкави и по-близо до потребностите на бизнеса.

И още в тази посока - МОН планира обща програма с Българската търговско-промишлена палата и Българската стопанска камара, която ще даде възможност за създаването на платформа за професионалното образование.